Ik vier het leven dat ik met je doorbracht
en wat ik van het leven verwacht